Power of Sharing - Den fjerde industrielle revolusjon

08:30 – 09:00 Registrering og mingling

09:00 – 09:15 Velkommen

Velkommen ved dagens konferansierer Kjell Rusti, administrerende direktør, og Saddaf Sarwar, seniorkonsulent, begge Sopra Steria.

09:15 – 10:00 Hvordan driver Google innovasjon?

Dan Cobley – Managing Partner, FinTech at Blenheim Chalcot

Dan Cobleys foredrag fokuserer blant annet på Googles unike forretningside rundt innovasjon. Han har etablert tre hurtigvoksende FinTech-selskaper, og var frem til nylig Googles administrerende direktør for England, Irland og Benelux. Cobley har i tillegg mange års erfaring fra Pepsi/Walkers, Ask Jeeves og Capital One. Han har blitt utnevnt som nummer tre i Wired UK top 100-liste over de mest innflytelsesrike digitalhodene og som nummer to på listen over de mest innflytelsesrike innen digital innovasjon i London.

10:00 – 10:30  Vi bygger for den digitale fremtiden

 Richard Potter – Direktør for Innovasjon, Sopra Steria

Vår digitale verden beveger seg så raskt at det er vanskelig å forutse den neste innovasjonen, den neste suksessen og den neste store digitale «greia». Vi foretrekker å bygge kapasitet til å skape noe nytt, ved å bygge en “infrastruktur for innovasjon” på teknologi, handel og talent. Det er nøkkelen til suksess i disse digitale tider.

Richard Potter er rådgiver for bedriftsledere i Storbritannia og Europa på en rekke digitale transformasjonsutfordringer, men det å bygge innovative bedrifter er hans lidenskap.

10:30 – 10:45 Kaffepause

10:45 – 11:15 Fra tusj til touch og robotics: Digitaliseringsreisen for Sykehuset Østfold HF

Terje Gårdsmoen – Teknologi & IKT-direktør, Sykehuset Østfold

Gårdsmoens foredrag omhandler den teknologiske visjonen som lå til grunn for et nytt Østfold-sykehus, og hvordan denne ble realisert med fokus på de nye og endrede arbeidsprosesser som skulle fungere for å understøtte effektiv pasientbehandling. Foredraget vil også sette fokus på tjenesteinnovasjon som en driver for digital transformasjon. Sykehuset har tatt i bruk spillteknologi og roboter som del av den nye løsningen.

11:15 – 11:45 Lindorff: Digital by Default

Cathrine Klouman – Executive Vice President and Group CIO, Lindorff Group
Hannah Cook – Senior Vice President, Group Digitalisation Program, Lindorff Group

Lindorff digitaliseres, og er i gang med en spennende reise som krever nytenkning med påfølgende implementering i 13 europeiske land. Digitaliseringsarbeidet skal levere unike verdiforslag til Lindorffs kunder og samtidig gjøre det enkelt for kundenes kunder, altså de som skylder penger, å innfri sine forpliktelser. For å levere bruker Lindorff «Robotics» og advanced analytics for å utnytte sin helt unike innsikt i kunders betalingsadferd og for å effektivisere prosesser og tjenester.

11:45 – 12:15 Oslo Universitetssykehus: Banebrytende forskningsprosjekt med mixed reality

Ole Jakob Elle – Leder Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus
Jørn Skaaraas – Prosjekteier HoloLens, Sopra Steria

Teknologier som Microsoft HoloLens har potensiale til å totalt endre hvordan vi bruker teknologi, med en banebrytende ny måte å visualisere data på. Intervensjonssenteret har utviklet 3D-modeller av indre organer, som ved hjelp av Sopra Steria har blitt utviklet videre med HoloLens-teknologi. Prosjektet ble i februar 2017 tildelt en prestisjetung global innovasjonspris på verdens største helsekonferanse.

Flere andre bransjer som blant annet bygg og anlegg, forsvaret, utdanning, samt olje og gass kan ha stort utbytte av mixed reality-teknologi. Dette foredraget vil se på hvordan og hvorfor mixed reality har potensiale til å skape innovasjon i de fleste bransjer.

12:15 – 13:15 Lunsj på bryggen

13:15 – 13:45 Ledelse i digitaliseringens tid

Silvija Seres – Matematiker, teknologiinvestor og årets Oda-prisvinner

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner: Den endrer hvordan vi jobber, hvordan vi leder og hvordan vi er. Vi ser på hva som skjer i denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn, og hvordan vi kan best tilpasse oss denne omveltningen på en konstruktiv måte som ledere og ansatte.

13:45 – 14:15 Kognitive teknologier: En trussel eller en mulighet? Watson i et nytt perspektiv

Loek Vredenberg – Chief Technology Officer, IBM Norge 

Privat og offentlig sektor retter mer og mer oppmerksomhet mot kunstig intelligens og kognitive løsninger. Det er snakk om jobbene våre, og om hva slags samfunn vi er i ferd med å skape gjennom robotisering og automatisering. Hva betyr dette egentlig?  Privat og offentlig sektor har mange og store oppgaver å løse for å opprettholde velferdsstaten og tilrettelegge for verdiskaping i AS Norge. Vredenberg vil gi deg eksempler der kognitive teknologier bidrar til en mer effektiv forvaltning og samtidig løser en del utfordringer som truer fremtiden vår.

14:15 – 14:30    Kaffepause

14:30-15:00 Digitalisering og transformasjon av jernbanen

Sverre Kjenne – Konserndirektør digitalisering og teknologi, Bane NOR 

Jernbanesektoren gjennomfører nå en av de mest omfattende omstillings- og transformasjonsprosesser i Norge. De er stilt overfor en rekke krav, endrede rammebetingelser og det tas et betydelige grep for å gjøre jernbanesektoren mer kundeorientert, mer effektiv og for å gi folk flest en bedre transporthverdag.

Digitalisering er et av de viktigste virkemidlene for å nå målene, og det gjennomføres en rekke initiativer som muliggjør transformasjonsprosessen og måloppnåelsen. Kjenne vil i dette foredraget fokusere på den digitale revolusjonen som finner sted i jernbanesektoren og hvordan denne legger grunnlaget for den moderne fremtidsrettede jernbanen.

15:00 – 15:25 Det nye personvernreglementet: Hvordan ivareta det med den digitale utviklingen?

Bjørn Erik Thon – Direktør, Datatilsynet

Hvilke krav stiller EUs nye personvernforordning? Disse kravene må snart ivaretas, og konsekvensen av å ikke ivareta kravene er i verste fall en bot på fire prosent av konsernets globale omsetning. De teknologiske mulighetene har eksplodert, og et nytt personvernregelverk har vært etterspurt. Et slikt regelverk ble i mars vedtatt i EU, og vil få stor betydning for virksomheter i Norge allerede fra 2018. Mange regler strammes inn og virksomheter må forholde seg til nye regler. For alle som på en eller annen måte bruker personopplysninger i sin virksomhet er det essensielt å vite mer om hva dette regelverket gir av nye muligheter og utfordringer.

15:25 – 16:05   Exponential times

Claudia Olsson, Teknologiguru

Olsson har blitt kalt en «teknologistjerne» i pressen og blitt utnevnt til Årets leder i Sverige. Hun er første svenske deltaker og rådgiver til fremtidsprogrammet Singularity University Graduate Studies Program på NASA Ames i Silicon Valley.

Olsson er kun 33 år, og ser allerede lenger inn i fremtiden enn de fleste. Hun har besøkt laboratorier i Japan, samhandlet med roboter i Singapore og forsket på fremtidens teknologi i USA. Olsson vet hva som er mulig med den nyeste teknologien, for hun har selv testet den i praksis – alt fra Google-briller til 3D-produksjon, droneflyvning og robotskjeletter. Med sin praktiske erfaring og teoretiske forståelse forteller Olsson hva vi kan forvente oss av fremtidens teknologi. Hun setter også teknologien i sammenheng med verdens fremvoksende markeder, og deler innovasjonen og utviklingen som hun selv har utforsket i India, Kina, Japan, Filippinene og Singapore.

16:05 Oppsummering av dagen med administrerende direktør Kjell Rusti

16:15 Mingling på bryggen

(16:50 Buss til Oslo for dem som ikke deltar på middag)

17:00 – 20:00 Middag

20:00 Buss til Oslo

21:00 Buss til Oslo